Jawatan Kosong di Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM)

 

Pemohon dari warganegara Malaysia yang berkelayakan adalah dipelawa untuk mengisi kekosongan jawatan berikut di Lembaga Lebuhraya Malaysia :-
(a) Jawatan : Pegawai Kewangan (Gred Utama C)

(b) Taraf Jawatan : Kontrak

(c) Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan Tertinggi

(d) Klasifikasi Perkhidmatan : Kewangan

(e) Gaji Bulanan : Antara RM 11,895.99 – RM 14,780.90

(f)  Syarat Lantikan :

Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

i) Warganegara Malaysia ;

ii) Berumur tidak kurang dari 40 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan ;

iii) Ijazah Sarjana Muda Kewangan/Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

iv) Ahli Penuh Badan-badan Iktisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan;

v) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;

vi) Mempunyai pengalaman kerja dalam bidang berkaitan antara 10 – 15 tahun terutamanya bidang pengurusan kewangan di sektor perbankan dan syarikat-syarikat kewangan swasta; dan

vii) Mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang mendalam di dalam bidang ekonomi dan kewangan.

 

(g) Pegawai yang memasuki perkhidmatan jawatan di atas adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan yang berkenaan yang sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

 

(h) Fungsi Bidang Tugas :

i) Mengurus pengambilalihan sesebuah syarikat konsesi lebuh raya;

ii) Penyediaan / menganalisa Model Kewangan (Financial Modelling);

iii) Menganalisa prestasi dan penstrukturan semula kewangan     (Financial restructuring) syarikat konsesi;

iv) Menilai daya maju sesuatu projek lebuh raya khususnya dalam melaksanakan analisa hubungan Indeks Harga Pengguna dan kaitannya dengan penetapan kadar tol;

v) Mengurus / menganalisa kewangan korporat (Financial Corporat);

vi) Menganalisa prestasi kewangan dan pelaburan LLM;

vii) Mengenalpasti aktiviti-aktiviti untuk menjana pendapatan LLM; dan

viii) Menjaga kepentingan dan hak-hak kerajaan di dalam pengurusan lebuh raya yang mempunyai implikasi kewangan yang besar kepada kerajaan.

2. CARA MEMOHON

a)  Permohonan hendaklah dibuat secara on-line melalui laman sesawang Lembaga Lebuhraya Malaysia di alamat http://e-jawatan.llmnet.gov.my/index.html mulai 29 Mac 2011 hingga 11 April 2011.

3. TARIKH TUTUP IKLAN

Permohonan ditutup pada 12 April 2011

4. PERMOHONAN DITOLAK

Permohonan akan ditolak sekiranya:

  1. Tidak lengkap;
  2. Tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan dalam iklan; dan
  3. Permohonan diterima pada atau selepas tarikh tutup iklan.

CATATAN AM

1. Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga.

2. Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 6 bulan dari tarikh iklan ditutup hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.

3. Segala perbelanjaan untuk menghadiri temuduga tidak ditanggung oleh Lembaga Lebuhraya Malaysia.

KLIK SINI UNTUK KE LAMAN WEB LLM

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments Closed